Historická faktičnost Ježíšova vzkříšení

www.facebook.com/watch/?v=334787724432719&extid=vn8GooqLRxyWQtNv